OBS

Denna webbokningssida utgår. Hallandstrafiken har utvecklat en ny webbportal med tillhörande app för att hantera sina resor.

Skapa konto på https://serviceresor.hallandstrafiken.se så skickar vi hem inloggningsuppgifter till dig.WebPlanet 3.6.19