Inloggning

Ange din användar-id och ditt lösenord för att logga in i systemet, och klicka på OK.

Kundval

Ange antingen kund­nummer eller person­nummer för aktuell kund, eller ge grupp-id för kund som inte är regist­rerad, och klicka på OK.

Aktuella beställningar

Kundens aktuella beställda resor visas.
Här har du flera valmöjligheter, några av dem (de gråade knapparna) kräver att du först markerar en beställning i listan. Vid avbeställning kan du markera flera.
För att beställa en ny resa, klicka på Beställa resa.
För att avbeställa: bocka för den eller de beställ­ningar du vill ta bort och klicka sedan på Avbeställa resa.
På samma sätt kan du välja att beställa en returresa, att kopiera en beställning eller att ändra en beställning genom att först markera den beställning du avser. Du kan visa planen för det pass där beställningen utförs. Vill du välja en ny kund att arbeta med klickar du på Välj kund.

Aktuella beställningar för kundgrupp

Du kan välja att se alla kund­gruppens eller en enskild resenärs beställ­ningar genom att välja resenär i listan vid Resenär.
För att beställa en ny resa, välj först resenär eller skriv in en ny vid Ny resenär och klicka på Lägg till. Klicka sedan på Beställ resa.
För att beställa returresa, kopiera beställning, ändra en beställning eller avbeställa en resa i listan, bocka för beställ­ningen och klicka sedan på aktuell knapp.
Vill du välja en ny kundgrupp eller kund att arbeta med klickar du på Välj kund.

Beställa resa / Ändra beställning (1)

Ange från- och till­adress för kundens resa genom att skriva in gatunamn och nummer, samt välja kommun i rullisten. Om du anger en ofull­ständig adress, får du en meny att välja från. Välj datum bland de möjliga i listan och ange tid för endera hämtning eller ankomst till måladressen. Välj antal resenärer och typ av resa. Gå sedan vidare med OK.

Adressval

Hit kommer du om adressen du gav är ofull­ständig eller tvetydig. Välj rätt adress (gatunamn, ort och kommun), samt rätt gatunummer för din beställ­ning och klicka på OK.

Beställa resa / Ändra beställning (2)

Här bekräftas dina tidigare inmatade uppgifter, samt den eventuella kommentar som finns till respektive adress i systemets adress­register.
I de två inramade textfälten visas eventuell notering från kundregistret. Här kan du ändra och göra tillägg i texten.
I fältet Extra väljer du eventuellt hjälpmedel som kunden behöver och som tar upp plats i fordonet.

Beställa resa / Ändra beställning (3)

Här visas tidigare inmatade uppgifter och den av systemet upp­skat­tade uppehålls­tiden vid hämta- och lämna­adres­serna. Dessa tider kan nu ändras vid behov. Om valet av restyp medger bärhjälp, så har du också möjlighet att ange detta. Beroende på kundtillstånd kan också ett fält med telefonnummer för förvarning visas. Ändra eller radera numret vid behov.

Beställd resa

Här visas den registre­rade resan med adress och den hämtnings­tid som systemet beräknat.

Avbeställning

Kontrollera att du har valt rätt resa att avbeställa och klicka i så fall på OK.

Passlista

Här visas planen för det pass där den markerade beställningen utförs.

Fel

Under denna rubrik visas olika typer av fel. Det kan vara fråga om att felaktiga uppgifter matats in, t.ex. ett felaktigt kund­nummer eller tid, eller att ett obligatoriskt fält inte är ifyllt.På många sidor kan man med knappen Avbryt backa till föregående bild.

Tänk på att avsluta ditt arbete genom att logga ut.

WebPlanet 3.6.19